Ik heb het initiatief genomen onze koning bij te staan door hem te informeren waar het schoentje nu precies wringt in ons land. Een kennis dewelke naar mijn mening niet aanwezig is en essentieel is voor onze staatshoofden en beleidsmensen ons land te kunnen leiden.

Ook het achterhouden van curiale informatie is een criminele activiteit. Mag ik u, lezer(es), verzoeken deze pagina zo veel als mogelijk te delen zodat iedereen hiervan op de hoogte gebracht kan worden. Het is gratis en je hoeft zelf je e-mail niet achter te laten.

Met het ter beschikking stellen van de kennis, dewelke beschreven is in mijn e-boek, heb ik mijn taak volbracht. Moge mijn initiatief een bijdrage leveren tot een betere samenleving voor ons allemaal.

ISBN 978 90 826 7111 7
NUR Mens en maatschappij algemeen
Uitgegeven door Karel Van Tornhaut.
Karel Van Tornhaut 2017 Alle rechten voorbehouden.
Laatste update : 6 augustus 2019


Ga terug naar de website van Karel Van Tornhaut.